Linux / Unix käskyjä

Tällä sivulla on läjä Unix / Linux komentorivisoftia, jotka ovat osoittautuneet äärimmäisen hyödylliseksi

watch, näppärä tapa loopata
$ watch ls (ajaa ls käskyn 2 sekunnin välein)

openssl, näppärä tapa tehdä kaikkea kryptoon liittyvää 🙂
[Sertifikaatit]
$ openssl genrsa -out privaattiavain.pem 2048 (luodaan vaikka sertifikaatin privaatti avain)
$ openssl req -new -key privaattiavain.pem -out domain_nimi.csr (luodaan sertifikaattipyyntö äsköisestä avaimesta)
[Hashit]
$ openssl dgst tiedosto (MD5 hashin lasku)
$ openssl dgst -sha1 tiedosto (SHA1:n lasku)
[Salaus]
$ openssl aes-128-cbc -salt -in tiedosto -out tiedosto.enc (tiedoston salaus AES 128 kryptolla)
$ openssl aes-128-cbc -d -salt -in tiedosto.enc -out tiedosto (tiedoston purku AES 128 kryptolla)

find, hyvä ja karu työkalu tiedostojen löytämiseen
$ find . -name hukassa (etsi hakemistosta . ja sen alta tiedostoa, jonka nimessä on hukassa)
$ find . -atime -3 (etsi hakemistosta . ja sen alta kaikki tiedostot, joita on muutettu viimeisen kolmen päivän aikana)

xargs, välittää saamansa syötteen parametreiksi seuraavalle ohjelmalle
$ find . -atime -3 |xargs grep -i “root” (etsitään tiedostot joita on muutettu ja parsitaan grep:llä etsien root sanaa)

Windowsin näppäinoikopolkuja

Alla on osittain listaus mielestäni vähemmän käytetyistä tai tunnetuista näppäinoikopoluista. Netti on pullollaan näitä listauksia eikä tämän listauksen ole tarkoitus olla mitenkään täydellinen.

CTRL, kun vedät hiirellä objektia Kopio objektin
SHIFT, kun vedät hiirellä objektia Siirtää objektin
CTRL+SHIFT, kun vedät hiirellä objektia Luo pikakuvakkeen objektiin
CTRL+SHIFT ja nuolinäppäimet <- -> Valitsee tekstiblokin
CTRL+ESC Tuo esille käynnistä valikon
CTRL+TAB Vaihda taskujen välillä.
CTRL+home Mene dokumentin / sivun alkuun
CTRL+end Mene dokumentin / sivun loppuun
ALT+ENTER Avaa objektin ominaisuudet
ATL+TAB Vaihda ohjelmien välillä
ATL+TAB+SHIFT Liiku takaperin ohjelmien välillä
ATL+ESC Vaihda ohjelmien välillä avausjärjestyksessä
ALT + alleviivattu kirjain Tee kyseinen tehtävä
Windows logo + pause Järjestelmä (ohjauspaneeli -> Järjestelmä)
Windows logo + D Näytä työpöytä
Windows logo + M Minimoi kaikki ikkunat
Windows logo + SHIFT + M Palauta kaikki minimoidut ikkunat
Windows logo + E Avaa Oma tietokone
Windows logo + F Etsi tiedostoja
Windows logo + L Lukitse työasema tai vaihda käyttäjää
Windows logo + R Aja dialogi
Windows logo + Nuoli vasemmalle Sijoita ikkuna näytön vasempaan laitaan (vain Windows 7)
Windows logo + Nuoli oikealle Sijoita ikkuna näytön oikeaan laitaan (vain Windows 7)
Windwos logo + nuoli ylös Laajenna ikkuna koko näytölle (vain Windows 7)

Käyttäjän näppäinoikopolut

Käyttäjät voivat itse määritellä kuvakkeille näppäinoikopolkuja. Kuvakkeiden on sijaittava joko työpöydällä tai käynnistävalikossa. Ja huomaa, vain pikakuvakkeille voi antaa näppäinoikopolkuja. Pikakuvakkeen ominaisuus-taskussa on oma rivinsä: Pikanäppäin (shortcut key), klikkaa siihen ja paina näppäinoikopolkusi. Käytännössä oikopolussa on vähintään kolme nappia. Kaksi nappia pitää valita tästä kolmikosta CTRL, ALT,SHIFT ja kolmas voi olla kirjain tai numero.

SQL

Olen rajannut osaamisestasi ulos kannat, valitettavasti niitäkin joutuu joskus tökkimään. Siksi olen kasannut hyvin hyvin alkeellisen läjän käskyjä

Oracle

Ota yhteys sqlplus tunnus/salasana@idenfier. Palvelimella ollessasi

echo $ORACLE_SID # kertoo mihin kantaan olen menossa
ps -ef | grep ora_ # kertoo mitä kantoja koneella pyörii, myös SID näkyy tuolla

Kantaan kiinn:

sqlplus "/ as sysdba" # hyvin tuhmaa
sqlplus käyttätunnus/salasana # tällä sisään

MySQL

Ota yhteys mysql -u username -h server -p

$ mysql -u dbadmin -p (otetaan yhteys localhostiin salasanalla)
mysql> SHOW DATABASES; (listataan koneella olevat tietokannat!)

LDAP hakuja komentoriviltä

LDAP-haun runko on:
$ ldapsearch -h kone -D “käyttäjä” -w (-W) -b “hakurajoitus haaraan, vähintään, o=juuri” hakuominaisuus=arvo (mitä haluat listaukseen)
esim.
$ ldapsearch -h localhost -D “cn=Juha Leivo, ou=people, o=organization” -w – -b “o=organization” uid=juha cn uid dn phoneNmber

ACI:t kertovat kenellä on oikeudet mihinkin haaraan ja kuinka paljon. ACI:t saa näkyviin tekemällä seuraavan haun:

$ ldapsearch -D “cn=Directory manager” -w  -b “ou=haara,o=haara” -s base objectclass=* aci

Unix / KSH – näppäinoikopolkuja

On tilanteita joissa rakas bash puuttuu, mutta homma täytyy silti saada hoidettua. Tuskaa helpottaa hieman jos kehote on KSH. Silloin nakataan loitsu ksh -o emacs. Jälleen kerran lista ei ole täydellinen vaan heijastaa minun tietämystäni aiheesta.

Bash näppäinyhdistelmät KSH yhdistelmät
TAB ESC, ESC Täyttää hakemiston/tiedoston nimen, ei aivan yhtä mukava kuin bash:n
NUOLI YLÖS CTRL+P Edellinen käsky käskyhistoriassa
NUOLI ALAS CTRL+N Seuraava käsky käskyhistoriassa
CTRL+R CTRL+R Etsi käskyhistoriasta
CTRL+A CTRL+A Rivin alkuun
CTRL+E CTRL+E Rivin loppuun
NUOLI VAS CTRL+B Yksi taaaksepäin
NUOLI OIK CTRL+F Yksi eteenpäin