Linux / Unix käskyjä

Tällä sivulla on läjä Unix / Linux komentorivisoftia, jotka ovat osoittautuneet äärimmäisen hyödylliseksi

watch, näppärä tapa loopata
$ watch ls (ajaa ls käskyn 2 sekunnin välein)

openssl, näppärä tapa tehdä kaikkea kryptoon liittyvää 🙂
[Sertifikaatit]
$ openssl genrsa -out privaattiavain.pem 2048 (luodaan vaikka sertifikaatin privaatti avain)
$ openssl req -new -key privaattiavain.pem -out domain_nimi.csr (luodaan sertifikaattipyyntö äsköisestä avaimesta)
[Hashit]
$ openssl dgst tiedosto (MD5 hashin lasku)
$ openssl dgst -sha1 tiedosto (SHA1:n lasku)
[Salaus]
$ openssl aes-128-cbc -salt -in tiedosto -out tiedosto.enc (tiedoston salaus AES 128 kryptolla)
$ openssl aes-128-cbc -d -salt -in tiedosto.enc -out tiedosto (tiedoston purku AES 128 kryptolla)

find, hyvä ja karu työkalu tiedostojen löytämiseen
$ find . -name hukassa (etsi hakemistosta . ja sen alta tiedostoa, jonka nimessä on hukassa)
$ find . -atime -3 (etsi hakemistosta . ja sen alta kaikki tiedostot, joita on muutettu viimeisen kolmen päivän aikana)

xargs, välittää saamansa syötteen parametreiksi seuraavalle ohjelmalle
$ find . -atime -3 |xargs grep -i “root” (etsitään tiedostot joita on muutettu ja parsitaan grep:llä etsien root sanaa)

Leave a Reply