SQL

Olen rajannut osaamisestasi ulos kannat, valitettavasti niitäkin joutuu joskus tökkimään. Siksi olen kasannut hyvin hyvin alkeellisen läjän käskyjä

Oracle

Ota yhteys sqlplus tunnus/salasana@idenfier. Palvelimella ollessasi

echo $ORACLE_SID # kertoo mihin kantaan olen menossa
ps -ef | grep ora_ # kertoo mitä kantoja koneella pyörii, myös SID näkyy tuolla

Kantaan kiinn:

sqlplus "/ as sysdba" # hyvin tuhmaa
sqlplus käyttätunnus/salasana # tällä sisään

MySQL

Ota yhteys mysql -u username -h server -p

$ mysql -u dbadmin -p (otetaan yhteys localhostiin salasanalla)
mysql> SHOW DATABASES; (listataan koneella olevat tietokannat!)

LDAP hakuja komentoriviltä

LDAP-haun runko on:
$ ldapsearch -h kone -D “käyttäjä” -w (-W) -b “hakurajoitus haaraan, vähintään, o=juuri” hakuominaisuus=arvo (mitä haluat listaukseen)
esim.
$ ldapsearch -h localhost -D “cn=Juha Leivo, ou=people, o=organization” -w – -b “o=organization” uid=juha cn uid dn phoneNmber

ACI:t kertovat kenellä on oikeudet mihinkin haaraan ja kuinka paljon. ACI:t saa näkyviin tekemällä seuraavan haun:

$ ldapsearch -D “cn=Directory manager” -w  -b “ou=haara,o=haara” -s base objectclass=* aci

Unix / KSH – näppäinoikopolkuja

On tilanteita joissa rakas bash puuttuu, mutta homma täytyy silti saada hoidettua. Tuskaa helpottaa hieman jos kehote on KSH. Silloin nakataan loitsu ksh -o emacs. Jälleen kerran lista ei ole täydellinen vaan heijastaa minun tietämystäni aiheesta.

Bash näppäinyhdistelmät KSH yhdistelmät
TAB ESC, ESC Täyttää hakemiston/tiedoston nimen, ei aivan yhtä mukava kuin bash:n
NUOLI YLÖS CTRL+P Edellinen käsky käskyhistoriassa
NUOLI ALAS CTRL+N Seuraava käsky käskyhistoriassa
CTRL+R CTRL+R Etsi käskyhistoriasta
CTRL+A CTRL+A Rivin alkuun
CTRL+E CTRL+E Rivin loppuun
NUOLI VAS CTRL+B Yksi taaaksepäin
NUOLI OIK CTRL+F Yksi eteenpäin